Avis legal  (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

La pàgina K-linformatic.com és propietat de Miquel Prats, amb l’adreça: Apte. Correu 8035. 08173, Barcelona. Espanya.

Telèfon d’atenció al client: (+34) 935879977.

Email atenció al client: info@K-linformatic.com

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per K’Linformàtic en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

K’Linformàtic no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, K’Linformàtic no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de K’Linformàtic.com , ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle , tant en connectar al portal web K’Linformàtic.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. K’Linformàtic pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes, segons el previst en el present avís legal i en la resta dels texts legals del present portal.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

K’Linformàtic declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, K’Linformàtic no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’ aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

K’Linformàtic no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que K’Linformàtic realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de K’Linformàtic .

2. Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut de l’autorització expressa de K’Linformàtic i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de K’Linformàtic .

3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per K’Linformàtic . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.

4. Excepte autorització expressa de K’Linformàtic no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” de K’Linformàtic.com

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de K’Linformàtic estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de K’Linformàtic .

COMPRA ON-LINE SEGURA—

La seguretat és una prioritat per a K’Linformàtic  pel que vam realitzar el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i que la seva informació personal estigui en lloc segur.

No comparteixi LA SEVA informació personal

K’Linformàtic mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del compte a K’Linformàtic , ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a K’Linformàtic , perquè procedim a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de K’Linformàtic , o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent del autoritzat per K’Linformàtic , ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ( ‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-fraudulent.

K’Linformàtic utilitza el domini “K’Linformàtic.com ” pels seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: K’Linformàtic.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “K’Linformàtic ” al seu URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de K’Linformàtic .

Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignórila i considérela com fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Envieu un correu electrònic a l’adreça contacte@k-linformatic.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. A l’adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu-a contacte@k-linformatic.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online. Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Los consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia “.

Ús de Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar Cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual en Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les Cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les Cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Enllaços de tercers

Com comentat als anteriors apartats, de tant en tant, podem incloure o oferir productes o serveis de tercers en el nostre lloc web. Aquests llocs de tercers tenen polítiques de privadesa independents al nostre. Per tant, no tenim responsabilitat alguna pels continguts i activitats d’aquests llocs enllaçats. No obstant això, busquem protegir la integritat del nostre lloc i agraïm qualsevol comentari sobre aquests llocs.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la *LOPD i altra normativa vigent a cada moment, per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

k-L’informàtic ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, sobre les fotografies, imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’inclouen. S’adverteix a l’usuari que tals drets estan protegits per la legislació vigent relativa a la propietat intel·lectual i industrial. K-Linformàtic es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada per l’usuari com a general, informativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes. En particular, l’usuari ha de tenir en compte que en la comunicació electrònica, poden existir demores, inexactituds i/o omissions en el contingut d’aquesta pàgina. Per tot l’anterior, la informació continguda en aquesta Web no pot considerar-se en cap concepte com una alternativa a l’assessorament professional.

Per tot això, K-Linformàtic, els seus socis, professionals i/o altre personal no seran responsables de qualsevol eventual dany o perjudici sofert, directe ni indirecte, enfront de cap usuari, ni tercer, per qualsevol decisió que puguin adoptar basada en el contingut d’aquesta web. Miquel Prats tampoc es fa responsable dels continguts d’aquelles pàgines a les quals l’usuari pugui accedir des d’enllaços inclosos a la seva pàgina web.

L’usuari es compromet a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

Consideracions legals

Llegeixi els Termes d’Ús i les seves condicions abans d’usar K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats i els seus serveis. K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats podran modificar total o parcialment aquests termes i condicions, per tant es recomana rellegir els mateixos en forma periòdica.

Qualsevol informació continguda en qualsevol dels llocs: K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats d’ara endavant el “Lloc”) i aquesta informació (denominada d’ara endavant el “Servei”) es presta de conformitat amb les presents Consideracions Legals, les Polítiques de Privadesa, i els Termes i Condicions Generals (en forma conjunyeix els tres documents denominats els “Termes i Condicions”). Així mateix, tota la informació inclosa en el Servei es brinda en forma resumida exclusivament i està únicament destinada a brindar nocions als usuaris del Servei sobre temes relacionats amb informàtica. La informació brindada a través del Servei no haurà de ser considerada com a completa o exhaustiva sobre cap dels temes tractats en el Servei.

Drets de propietat i llicència

Miquel Prats retindrà tota la propietat del website i de tot el seu contingut un ús no exclusiu als Visitants, és a dir, el dret per usar el Lloc sempre que Vostè no realitzi:

1.- còpia, modificació, creació d’un treball derivat d’aquest o intent de descobrir qualsevol codi font,

2.- modifiqui o intenti modificar el website de qualsevol manera o forma. Per la present es compromet a no realitzar cap tipus de còpia, redistribució, retransmissió o utilització per a cap propòsit de la informació, productes o serveis obtinguts en aquest lloc, sense l’autorització expressa de Miquel Prats.

Vostè pot imprimir o baixar informació nostra proveïda solament per al seu ús personal.

Responsabilitat

Vostè presta consentiment que qualsevol contingut i/o document obtingut a través de l’ús d’aquest lloc web queda sota la seva pròpia responsabilitat i risc. K-linformatic.com o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats, ni Miquel Prats, seran responsables per qualsevol dany al seu sistema o computadora o per pèrdua de dades que fos resultat de la transmissió de tal informació i/o document.

Les opinions i expressions continguts en K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats poden a qualsevol moment ser modificades sense previ avís. K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats no es responsabilitzen per la interpretació i/o mala interpretació de l’exposat, en forma explícita o implícita, ni del seu ús indegut.

El Titular del Servei o qualsevol dels seus Proveïdors d’Informació no seran responsables pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se mitjançant l’ús de la informació proveïda per mitjà del Servei. A causa que en l’actualitat els mitjans tècnics disponibles no permeten garantir l’absoluta falta d’ingerència de l’acció de terceres persones en els llocs web publicats en Internet, el Titular del Lloc ni els Proveïdors d’Informació de cap manera garanteixen l’exactitud i/o veracitat de tot o part de la informació continguda en el Servei, ni la seva actualització, ni que aquesta informació hagi estat alterada o modificada, en tot o en part, després d’haver estat inclosa en el Servei, ni qualsevol altre aspecte o característica de la informació brindada per mitjà del Servei o a través dels links o enllaços eventualment inclosos en el mateix. Miquel Prats no garanteix que K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats estiguin lliure de virus.

Vostè és responsable per implementar les mesures raonables per prevenir danys en la seva computadora.

Modificació de Termes i Condicions:

K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats es reserva el dret a modificar i/o adaptar els Termes i Condicions d’Ús presents quan ho estimi necessari. L’última versió d’aquests Termes i Condicions d’Ús estarà disponible en el lloc en la secció Termes d’Ús, el contingut del qual declara conèixer i acceptar en cada oportunitat que utilitza k-l’informàtic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats. En llegir o visitar aquestes pàgines web.

Vostè reconeix haver llegit els presents Termes d’Ús General, prestant conformitat amb les mateixes en tots els seus termes. Es compromet i garanteix a K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats a no usar K-linformatic.com,o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats per a finalitats il·legals, no autoritzats i/o que desvirtuïn els enunciats de les presents condicions.

Nom:

K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats, són noms de domini registrats. Tots els seus drets són reservats.

Publicitat:

En cas que K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats publicités serveis prestats per companyies i/o empreses, i/o professionals aliens a K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats, no es brindés cap tipus de garantia, explícita o implícita, sobre que els mateixos en relació al fet que siguin exactes ni complets per al seu cas particular.

Cap dels serveis i/o l’oferta dels mateixos ha de ser considerat com prestats i/o oferts per K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats , excepte expressa clàusula en contrari.

El Titular del Lloc, així com la majoria d’altres Websites comercials, podrà rebre fons de terceres parts que en concepte de publicitar els seus productes, serveis i/o companyies. No obstant això, fem exprés esment que un, com a usuari o visitant del nostre Lloc, pot sentir-se confiat que el Titular del Lloc no permetrà que influències externes puguin afectar la qualitat del material del Lloc. Tots els anuncis i/o patrocinis s’entendran clarament com a missatges pagaments i estaran separats de tot contingut informàtic.

El Titular del Lloc no vendrà cap informació a cap tercers.

Termes i condicions d’ús

Li sol·licitem llegeixi amb atenció els presents Termes i Condicions abans d’accedir o utilitzar el Servei i/o quan Vostè es registri en el Servei. Els Termes i Condicions així com les Informacions sobre el Servei es consideraran d’aplicació per a tot visitant del Lloc, inclosos els usuaris del Servei, des del primer moment en què accedeixin a la nostra homepage, situada en K-linformatic.com, o qualsevol dels llocs web creats per Miquel Prats. (la “Homepage”).

Si vostè no accepta en forma total els presents Termes i Condicions, i els seus Annexos, li preguem que no avanç en l’accés i visita del nostre Lloc. D’avançar vostè en la visita a aquest Lloc, s’entendrà que vostè va acceptar els presents Termes i Condicions.

Els Termes i Condicions podran ser modificats en tot o en part únicament pel Titular del Lloc, i aquests canvis i implementacions tindran vigència a partir del moment mateix en què siguin publicats o inserits en el Lloc o des que siguin notificats a Vostè per qualsevol mitjà, la qual cosa ocorri primer. Per l’exposat, li suggerim que els visiti periòdicament. Les violacions als Termes i Condicions generaran el dret en favor del Titular del Lloc a suspendre o acabar la prestació del servei a l’usuari que les hagi realitzat, per acció o omissió.

Polítiques d’Ús del Servei.

Vostè accepta complir amb tot l’establert en les Polítiques d’Ús del Servei i les modificacions que el Titular del Lloc realitzi sobre les mateixes, les que seran considerades regles que regularan l’activitat de l’usuari en relació amb el Servei.

El Titular del Lloc es reserva el dret d’eliminar o modificar qualsevol informació, comunicació, material de descàrrega, o missatge que el Titular del Lloc en la seva opinió crea que viola les Polítiques d’Operació.

Drets d’Autor i Llicències.

Els Drets d’Autor sobre qualsevol informació continguda en el Lloc poden trobar-se degudament registrats pel Titular del Lloc, i/o els Proveïdors d’Informació i/o els seus respectius propietaris, segons les lleis espanyoles, o les que resultin aplicables, respectivament.

Els respectius propietaris mantindran a tot moment la propietat intel·lectual d’aquesta informació. La informació i els materials de descàrrega que resultin llicenciats en virtut del Servei es podran exhibir, sempre subjectes a qualsevol expressa restricció o limitació legal referida a la informació o material de descàrrega específic, exclusivament amb finalitats d’ús no comercial dels mateixos. Qualsevol redistribució, retransmissió o publicació de qualsevol material es troba estrictament prohibida sense el previ consentiment escrit del respectiu amo o autor.

L’usuari no podrà modificar o suprimir en forma total o parcial, els avisos relacionats a la propietat de la informació o material de descàrrega.

Vigència.

L’establert en els paràgrafs 2 i 8 continuarà en vigència fins i tot després que vostè cancel·li el seu registre al Servei.

Tota relació que es generi en virtut de l’accés del visitant al nostre Lloc entre el visitant i el Titular del Lloc i/o la relació que es generi entre el Titular del Lloc i l’usuari registrat serà regida i concertada en total subjecció a les lleis espanyoles, a exclusió de tota norma del seu sistema de dret internacional privat o que remeti a l’aplicació de qualsevol llei que no sigui espanyola, renunciant Vostè a qualsevol altra llei a l’aplicació de la qual podria tenir dret.

Així mateix, resultaran competents per dirimir qualsevol controvèrsia o procediment legal que sorgeixi entre Vostè i el Titular del Lloc els Tribunals i Jutjats de Barcelona, qualsevol sigui la causa de l’acció o el reclam, amb renúncia expressa per part seva a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre-li.

La inactivitat per part del Titular del Lloc en l’estricte compliment de qualsevol clàusula d’aquests Termes i Condicions no podrà interpretar-se com a renúncia a qualsevol tipus de drets o accions del Titular del Lloc.

Integració:

En cas que qualsevol part dels presents Termes i Condicions sigui declarada invàlida per qualsevol autoritat, la resta de les seves parts mantindran plena validesa i vigència. En tots els casos que això sigui possible, el Titular del Lloc es reserva el dret d’integrar i interpretar les parts no declarades invàlides per aquesta autoritat.

Notificacions.

El Titular del Lloc podrà notificar-ho a vostè sobre qualsevol tema relacionat amb la relació vigent entre vostè i el Titular del Lloc i/o amb els presents Termes o Condicions, per mitjà de correu electrònic, una comunicació general inserida en les cartelleres d’informacions inserides en el Servei o per comunicació escrita en suport paper enviada per correu al domicili que vostè hagi informat al moment de registrar-se per al Servei. A tot moment, vostè podrà notificar al titular del Lloc per mitjà de correu electrònic a info@K-linformatic.com

Vostè haurà de ser una persona física d’almenys 18 anys d’edat per registrar-se i Vostè haurà de registrar el Servei al seu propi nom.

Per favor informi al Titular del Lloc el més aviat possible en tot cas en què existissin canvis en la informació proveïda per Vostè al Titular del Lloc, incloent els canvis de domicili o de nom.